Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES (obowiązuje od 19.11.2022)

I. Postanowienie wstępne.
§ 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) Ogród Śląski Sp. z o.o. ul. Tarnogórska 75 42-622 Świerklaniec, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000505265, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł w całości wniesiony, e-mail: bawilandia@ogrodslaski.pl zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
§ 2
1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Strony Internetowej Ogród Śląski Sp. z o.o. (www.bawilandia.com.pl).
2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego stronę.
II. Dane osobowe.
§ 3
1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Strony, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).
§ 4
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego jest Wykonawca. W spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: bawilandia@ogrodslaski.pl
§ 5
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także do odwołana swojej zgody w każdej chwili, , poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.
§ 6
Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w następującym celu:
• niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
§ 7
Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
III. Pliki cookies.
§ 8
1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
§ 9
1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
§ 10
Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,
Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.
§ 11
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Stronę jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.
§ 12
Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
VI. Inne
§ 13
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: bawilandia@ogrodslaski.pl
2. Polityka znajduje się na stronie www.bawilandia.com.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.